Virginia Hernández Becerra es LUNA ROSA

LUNA ROSA es una mujer como tantas en su país, proveniente de una familia tradicional, quien de repente se encuentra prisionera de un matrimonio impuesto. En este libro ilustra su camino tortuoso y su transformación, para recuperar sus alas de libertad. El testimonio de una de las tantas víctimas de una violencia social, obligadas por la mafia a una unión no deseada. Muchas no lograron conservar sus vidas.

La autora se aferra a su instinto de supervivencia que prevalece, atravesando con sus hijos pequeños, caminos tortuosos y peligrosos.

En sus páginas, “Mariposa de un capo”  narra sus vivencias de largos años de temor y de angustia. Escapando de la violencia de un gremio amenazante y machista, compuesto por personajes poderosos e impredecibles, sobre todo implacables.

Transcurrieron 15 años para culminar este libro, entre dolor, lágrimas, sanación y perdón.

LUNA ROSA logra reconstruirse en el exilio voluntario, resurgir de las cenizas gracias a tantas almas protectoras que aparecieron en ese recorrido incierto, en el momento exacto. Un nuevo renacer, una vida pacífica sin olor a muerte del pasado.

======

Virginia Hernández Becerra es LUNA ROSA, artista colombiana.

Huye de su país dejando un matrimonio impuesto, violento. Llega a Francia en el 2002, para crearse una nueva vida desde cero y ofrecerles a sus hijos un patrón cultural distinto. Sin embargo no se libera del maltrato. Tres meses después, en una madrugada en pleno invierno, durmiendo en una cava en París explotada en un trabajo sin declarar, (otra clase de agresión) escucha una frase. “Despierta y escribe!”

Sin dudarlo inicia lo que desconocía en ese momento, su 1er libro. Con tantos pasajes dolorosos, pospone terminarlo lo que hoy sería su misión. Descubre la violencia como extranjera y artista en tierras ajenas.

En el 2007 empiezan a llegar a su casa, latinoamericanas maltratadas por sus parejas francesas. Espejos. Luna Rosa con su experiencia como víctima, ayuda a liberarlas. Una labor altruista empieza.

Recuerda su libro, terminarlo es prioritario pero cómo perdonar y vencer el dolor de sus cicatrices? Cansada de repetir el mismo esquema, dos veces sin casa en Francia por parejas inmaduras y violentas sicológicamente, decide por fin poner límites a tanto condicionamiento! En el 2017 termina MARIPOSA DE UN CAPO; 2018 Sanar por medio de sus escritos. Surge la trilogía como ejemplo para tantas personas en situaciones similares. Nace su labor de apoyo, desarrollo personal y autoayuda, ALAS de LIBERTAD sin VICTIMISMO

=========

NLLUNA ROSA is een vrouw zoals velen in haar land, komende van een traditionele familie. Een vrouw die plots gevangen zit in een opgelegd huwelijk. In dit boek  illustreert ze haar omslachtige weg en haar transformatie naar een « vrije vogel ». De getuigenis van een van vele slachtoffers van sociaal geweld, verplichting door de mafia tot een  ongewenste verbintenis. Bij velen lukt het niet om hun leven in stand te houden? De auteur beroept zich op haar overlevingsinstincten die bovenkomen door haar kleine kinderen, moeilijke en gevaarlijke wegen. Op de pagina’s van “Mariposa de un capo”( vrij vertaald «  getrouwd met een maffiabaas » ) komen tot leven met haar herinneringen van jaren van angst en beklemdheid. Vluchtend van het geweld van een bedreigende en macho broederschap, samengesteld door gevaarlijke en onvoorspelbaar, en boven alles onverbidderlijk. 15 jaar zijn voorbij gegaan aan het schrijven van dit boek tussen pijn, tranen, genezing en vergiffenis.
LUNA ROSA dringt door in de reconstructie van een vrijwillige verbanning,   het herrijzen uit het  as dankzij behulpzame zielen die op het goede moment verschijnen. Een nieuw begin, een vredevol leven zonder pijn van het verleden.
======
Virginia Hernández Becerra is LUNA ROSA, Colombiaanse artiste, gevlucht uit haar geboorteland door een opgelegd en gewelddadig huwelijk. Ze kwam aan in Frankrijk in 2002, om van nul te beginnen, een nieuw leven op te bouwen. Om aan haar kinderen een verschillende culturele bagage te bieden. Desondanks bevrijdt ze zich niet van het misbruik. Drie maanden nadien, in een vroege winterochtend, sliep ze in een kelder in Parijs, uitgebuit in zwartwerk hoorde ze een zin: “Despierta y escribe!” word wakker en schrijf! Zonder twijfelen begint ze een stap in het onbekende, haar eerste boek. Na veel pijnlijke passages, wordt haar boek afmaken haar missie. Ze ontdekt het geweld als vreemdeling en artieste in onbekende gebieden. In 2007 beginnen Latijns-Amerikaanse vrouwen die misbruikt zijn bij haar thuis toe te komen . Luna Rosa met haar ervaring als slachtoffer helpt hun om zich te bevrijden. Een altruïstisch werk begint. Haar boek eindigen is haar prioriteit, maar hoe moet ze vergeven en haar pijn van haar overwinnen? Moe van de vicieuze cirkel, , twee keer zonder huis in Frankrijk en onvolwassen en gewelddadige relaties besluit ze om een einde te maken aan zoveel conditionering! In 2017 eindigt ze haar boek Mariposa de un capo; 2018. Ze heelt door haar schrijven. Onstaat de triologie als voorbeeld voor zoveel personen in vergelijkbare situaties. Geboren is het werk door ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp. EINDELIJK VRIJHEID ZONDER SLACHTOFFERSCHAP.


Virginia Hernández Becerra – Artista “Luna Rosa”

Galerie d’Art & Atelier 

Chaussée de Wavre, 224

1050 Bruxelles – Belgique

http://www.lunarosa.be/

Cell phone : +32 479 / 42.12.82

https://www.facebook.com/LUNAROSA.artistepeintrecolombienne/

https://www.facebook.com/ALASDELIBERTADsinVictimismo/

Etiquetas: Sin etiquetas

Añadir un comentario

Tu correo electrónico no será publicado. Los campos requeridos están marcados