Virginia Hernandez Becerra is LUNA ROSA

LUNA ROSA is a woman like so many in her country, coming from a traditional family, who suddenly finds hes he or she is imprisoned in a taxed marriage. In this book he illustrates his tortuous path and transformation, to regain his wings of freedom. The testimony of one of the many victims of social violence, forced by the Mafia to an unwanted union. Many failed to preserve their lives.

The author clings to her prevailing survival instinct, traversing with her young children, tortuous and dangerous paths.

In its pages, “Mariposa de un capo”  chronicles his experiences of long years of fear and anguish. Escaping the violence of a menacing and sexist guild, composed of powerful and unpredictable characters, especially relentless.

It took 15 years to complete this book, a year of pain, tears, healing, and forgiveness.

LUNA ROSA manages to rebuild himself in voluntary exile, resurgence from the ashes thanks to so many protective souls that appeared on that uncertain journey, at the exact moment. A new rebirth, a peaceful life with no smell of death from the past.

======

Virginia Hernández Becerra is LUNA ROSA, Colombian artist.

He flees his country leaving a taxed, violent marriage. He arrived in France in 2002, to create a new life from scratch and offer his children a different cultural pattern. However, it is not released from abuse. Three months later, in an early morning in the middle of winter, sleeping in a cava in Paris exploited in an unde declared job, (another kind of aggression) he hears a phrase. “Wake up and write!”

Without hesitation he begins what he did not know at the time, his 1st book. With so many painful passages, he postpones finishing what would be his mission today. Discover violence as a foreigner and artist in other people’s lands.

In 2007 they began arriving at home, Latin American abused by their French partners. Mirrors. Luna Rosa, with her experience as a victim, helps free them. Altruistic work begins.

Remember your book, finishing it is a priority but how to forgive and overcome the pain of your scars? Tired of repeating the same scheme, twice homeless in France by immature and psychologically violent couples, she finally decides to put limits on so much conditioning! In 2017 he finished MARIPOSA DE UN CAPO; 2018 Sanar through his writings. Trilogy emerges as an example for so many people in similar situations. His work of support, personal development and self-help is born, ALAS de LIBERTAD without VICTIMISM

=========

NLLUNA ROSA is een vrouw zoals velen in haar land, komende van een traditionele familie. Een vrouw die plots gevangen zit in een opgelegd huwelijk. In dit boek  illustreert ze haar omslachtige weg en haar transformatie naar een « vrije vogel ». De getuigenis van een van vele slachtoffers van sociaal geweld, verplichting door de mafia tot een  ongewenste verbintenis. Bij velen lukt het niet om hun leven in stand te houden? De auteur beroept zich op haar overlevingsinstincten die bovenkomen door haar kleine kinderen, moeilijke en gevaarlijke wegen. Op de pagina’s van “Mariposa de un capo”( vrij vertaald «  getrouwd met een maffiabaas » ) komen tot leven met haar herinneringen van jaren van angst en beklemdheid. Vluchtend van het geweld van een bedreigende en macho broederschap, samengesteld door gevaarlijke en onvoorspelbaar, en boven alles onverbidderlijk. 15 jaar zijn voorbij gegaan aan het schrijven van dit boek tussen pijn, tranen, genezing en vergiffenis.
LUNA ROSA dringt door in de reconstructie van een vrijwillige verbanning,   het herrijzen uit het  as dankzij behulpzame zielen die op het goede moment verschijnen. Een nieuw begin, een vredevol leven zonder pijn van het verleden.
======
Virginia Hernández Becerra is LUNA ROSA, Colombiaanse artiste, gevlucht uit haar geboorteland door een opgelegd en gewelddadig huwelijk. Ze kwam aan in Frankrijk in 2002, om van nul te beginnen, een nieuw leven op te bouwen. Om aan haar kinderen een verschillende culturele bagage te bieden. Desondanks bevrijdt ze zich niet van het misbruik. Drie maanden nadien, in een vroege winterochtend, sliep ze in een kelder in Parijs, uitgebuit in zwartwerk hoorde ze een zin: “Despierta y escribe!” word wakker en schrijf! Zonder twijfelen begint ze een stap in het onbekende, haar eerste boek. Na veel pijnlijke passages, wordt haar boek afmaken haar missie. Ze ontdekt het geweld als vreemdeling en artieste in onbekende gebieden. In 2007 beginnen Latijns-Amerikaanse vrouwen die misbruikt zijn bij haar thuis toe te komen . Luna Rosa met haar ervaring als slachtoffer helpt hun om zich te bevrijden. Een altruïstisch werk begint. Haar boek eindigen is haar prioriteit, maar hoe moet ze vergeven en haar pijn van haar overwinnen? Moe van de vicieuze cirkel, , twee keer zonder huis in Frankrijk en onvolwassen en gewelddadige relaties besluit ze om een einde te maken aan zoveel conditionering! In 2017 eindigt ze haar boek Mariposa de un capo; 2018. Ze heelt door haar schrijven. Onstaat de triologie als voorbeeld voor zoveel personen in vergelijkbare situaties. Geboren is het werk door ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp. EINDELIJK VRIJHEID ZONDER SLACHTOFFERSCHAP.


Virginia Hernández Becerra – Artista “Luna Rosa”

Galerie d’Art & Atelier 

Chaussée de Wavre, 224

1050 Bruxelles – Belgique

http://www.lunarosa.be/

Cell phone : +32 479 / 42.12.82

https://www.facebook.com/LUNAROSA.artistepeintrecolombienne/

https://www.facebook.com/ALASDELIBERTADsinVictimismo/

Tags: No tags

Añadir un comentario

Tu correo electrónico no será publicado. Los campos requeridos están marcados